Điện thoại

0393 856966

Email

hatinhteaexp@hatinhtea.com.vn

Giờ mở cửa

Thứ 2 - Thứ 7: 7AM - 7PM

  • Công Ty CP Chè Hà Tĩnh
  • Địa chỉ: 166 Đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  • Email: hatinhteaexp@gmail.com / hatinhteaexp@gmailhatinhtea.com.vn
  • Điện thoại: 0393 856966/858292
    Fax: 0393 855544